1. Ana Sayfa
  2. Faydalı Bilgiler

Solakların Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

Son güncelleme: 6 Ekim 2022
solakların karakteristik özellikleri

Solaklar, dünya genelinde bir azınlıktır. Dünya nüfusunun sadece %12’si solaktır. Yani ağırlıklı olarak sol ellerini kullanmaktadırlar. En az solak bireylerin bulunduğu ülkeler; Kore (%2,0), Meksika (%2,5) , Çin (%3,5), Japonya (%4,7) ve Tayvan (%5,0) şeklindedir.

Asya ülkelerinde yazı yazmanın solun kullanımını öğrenmeyi zorlaştırdığına dair bir inanç vardır. Dolayısıyla toplumların sol taraf önyargısına nedeni ile sağ eli baskın el yapmaya çalıştıkları ifade edilmektedir.

Yıllar boyunca solakların çeşitli dezavantajlara sahip olduğu savunulmuştur. Ancak bu durum pekte öyle değildir. Bazı araştırmalar solaklarla ilgili bazı efsanelerin olduğunu savunmaktalar. Her ne kadar kötü güçlerle sahip oldukları varsayılan ilişkinin gizemini çözebilecek hiçbir bilim olmamasına rağmen, eski zamanlarda da solaklar anormal olarak kabul edildikleri bilinmektedir.

Şimdi gelin solak kadınların özellikleri ve solak erkeklerin özellikleri ile ilgili detayları inceleyelim.

Solak Kadınların ve Erkeklerin Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

Solak insanlar, sağ elini kullananlardan daha fazla kapasite ile sağ ve sol hemisferleri kullanabilir ve bağlayabilmektedir.

Garip bir şekilde solakların baskın tarafı sağ taraftır. Bu onların daha hızlı, analitik ve eksiksiz yanıt vermelerini mümkün kılmaktadır.

Solakların karakteristik özellikleri olduğundan bahsettik. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Daha Yaratıcı ve Zeki

Beynin sağ yarım küresi yaratıcılık, deha ve farklı düşünme ile ilişkilidir. Bazı yapılan araştırmalara göre solakların en gelişmiş yönü budur. Ama aynı zamanda beynin iki bölümünün bir araya gelme şekli, onlara aynı şeyi değerlendirmeleri ve analiz etmeleri için sonsuz yollar sunmaktadır. Bu yeterli değilmiş gibi, yetmiyormuş gibi görünse bile araba kullanmak gibi şeyleri de öğrenme hızları oldukça etkileyicidir.

Dejeneratif Akıl Hastalıklarını Önlemek

Her iki yarım küreye de verdikleri sürekli kullanım nedeniyle solak insanlarda beyin körelmesi mümkün değildir. Alzheimer’a o kadar yatkın olmadıkları bilinmektedir.

Uyum Sağlama Konusunda Özel Bir Yetenekleri Vardır

Dünya hak sahipleri için yaratılmıştır. Bu nedenle solakların becerilerini etkili bir şekilde nasıl geliştireceklerini ve kullanacaklarını öğrenmek için etkinleştirmeleri gereken uyum yeteneği eşsizdir. Dolayısıyla bazı psikologlar, solakların altüst olmuş bir dünyaya alışmanın stresiyle uğraştığını söylemektedir.

Yazmak, dans etmek, konserve açacağı kullanmak, gitar çalmak gibi hayatlarında yaptıkları ayarlamalarla beceri kazanmaktadırlar.

Bazı Alanlarda Daha İyi Sporcular

Beyzbol, futbol veya basketbolda ve diğer etkileşimli sporlarda solak oyuncular, hareketleri daha az tahmin edilebilir olduğundan, sağ elini kullanan oyunculara alışık olan rakiplerinin dikkatini dağıtmak için bu durumdan yararlanma olanağına sahip oldukları bilinmektedir.

Solak bir oyuncunun beyzbol da büyük değere sahip olmasının nedenlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bu durum bir menajerin neden aynı lateraliteye sahip bir vurucuya solak bir atıcı koymaya karar erdiğini açıklamaktadır.