1. Ana Sayfa
  2. Faydalı Bilgiler

Sağ Beyin Baskınsa Ne Olur? Sağ Beynin Özellikleri Nelerdir?

Son güncelleme: 24 Mart 2024
sağ beyin baskın olması

Sağ beyin baskın olması sözsüz ifade ile ilgili olan mekansal algı ve yönelim, duygusal davranış ve iletişimin sözel olmayan yönlerinin daha ön planda olmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda sezgi, yüzlerin, seslerin ve melodilerin tanınması gibi bilgilerin sağ beyin tarafında yer aldığı bilinmektedir. Bilimin ilerlemesi sağ beynin baskın olması ile ilgili beklenenden çok daha fazlasını bilmemize yardımcı olmaktadır. Bunlardan birisi de sağ beynin bir sorun karşısında beynin diğer bölümüne göre daha hızlı sonuca ulaştırmasıdır.

Sağ Beyin Baskın Olması Neyi İfade Eder?

Sağ beyin baskın olması, genel olarak bütüne yönelik olan algıyı ifade etmektedir. Hayal gücü ve yaratıcılık bu beyinden beslenmektedir. Bu noktada psikolojik açıdan bakıldığında da ruhu besleyen ve evrenle temas içerisinde olduğumuz boyut sağ beyin ile ilgilidir. Ayrıca, beynin sağ lobunun baskın olması bireylerin olaylara çok daha bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşmalarını sağlamaktadır. Söz konusu bireylerin sanata yatkınlıkları da oldukça fazladır. İdeal olan beynin iki yarım küre arasındaki dengeyi bulabilmesidir. Bunların birbiri ile olan iletişimi ile bireylerin hareketleri söz konusudur.

Sağ Beyin Özellikleri Nelerdir?

Sağ beyin baskın ise yapılan araştırmalar göstermiştir ki insanlar sessiz bir film gibi görüntülerle düşünür, hatırlar ve öğrenirler. Bu insanlar çok yaratıcı ve son derece gelişmiş bir hayal gücüne sahip olmaktadır.

Beyin üzerinde yapılan araştırmalara göre sağ beyin özellikleri aşağıdaki gibidir.

  • Sağ beyin görüntülerde düşünür ve hatırlar.
  • Birbirlerine yakın eş anlamlı düşünceleri bir araya getirir.
  • Problemlere bakış açısı bütünüyledir.
  • Vücut hareketlerinin sol tarafından sorumludur.
  • Olaylara sezgisel yaklaşmayı sağlar.
  • Benzerlikleri karşılaştırır.
  • Görsel nesneleri ve çizimi kullanır.
  • Bir şeyleri dokunarak, hissederek öğrenir.
  • İçgüdüsel ve duygusal olarak hareket eder.

Sağ beynin baskın olması olayların bütünüyle bir araya getirilerek algılanmasının da önünü açmaktadır.

Hangi Beyin Daha Baskın Olmaktadır?

Araştırmalara göre en çok sol beyin baskın olmaktadır. Çünkü çoğu çalışma onun baskın olduğunu göstermektedir. Sağ elini kullananlarda sol, sol elini kullananlarda ise sağ beyin baskın görünüyor. Ancak, bu hem solların hem de sağların baskın olmayan beyni daha iyi geliştiremeyecekleri anlamına gelmez. Çünkü daha önce söylendiği gibi her ikisi de bağlantılıdır. Aslında, beyni çok gelişmiş insanlar her iki lobu da aynı anda kullanmaktadırlar.