Ana Sayfa Faydalı Bilgiler

Sağ Beyin Baskınsa Ne Olur? Sağ Beynin Özellikleri Nelerdir?

Giriş: 21.04.2022 Güncelleme:
sağ beyin baskın olması

Beyin birçok araştırmacı için son derece önemli bir organdır. Bilimin ilerlemesi beyin ile ilgili beklenenden çok daha fazlasını bilmemize yardımcı olmaktadır. Ancak hala beyin, büyük bir bilinmezdir. Beyin ile ilgili yapılan pek çok araştırma, serebral hemisferlerin ve işlevlerinin incelenmesine odaklanmıştır.

Beyin sağ ve sol lob olmak üzere 2 lobtan meydana gelmektedir. Her iki tarafta beyin boyunca uzanan milyonlarca sinir lifinden oluşan Corpus Callosum adı verilen bir yapı bulunmaktadır. Bu lifler sayesinde her iki lob sürekli olarak birbirine bağlıdır. Sağ ve sol loblar farklı işlevlerde uzmanlaşmıştır. Ayrıca sağ ve sol lob ile vücudumuz arasında ters bir ilişki olduğu bilinmektedir.

Sağ Beyin Baskın Olması ve Özellikleri Nelerdir?

Sağ beyin baskın olması sözsüz ifade ile ilgili olan mekansal algı ve yönelim, duygusal davranış ve iletişimin sözel olmayan yönlerini kontrol etmektedir. Aynı zamanda sezgi, yüzlerin, seslerin ve melodilerin tanınması ve hafızasının içinde yer aldığı gösterilmiştir.

Beyin üzerinde yapılan araştırmalara göre sağ beyin özellikleri aşağıdaki gibidir.

  • Sağ beyin görüntülerde düşünür ve hatırlar.
  • Birbirlerine yakın eş anlamlı düşünceleri bir araya getirir.
  • Problemlere bakış açısı bütünüyledir.
  • Vücut hareketlerinin sol tarafından sorumludur.
  • Olaylara sezgisel yaklaşmayı sağlar.
  • Benzerlikleri karşılaştırır.
  • Görsel nesneleri ve çizimi kullanır.
  • Bir şeyleri dokunarak, hissederek öğrenir.
  • İçgüdüsel ve duygusal olarak hareket eder.

Eğer insanların sağ beyinleri baskınsa yapılan araştırmalar göstermiştir ki sessiz bir film gibi, görüntülerle düşünür, hatırlar ve öğrenirler. Bu insanlar çok yaratıcı ve son derece gelişmiş bir hayal gücüne sahip olmaktadırlar.

Psikolojide Sağ Beyin

Sağ beyin genel olarak bütüne yönelik olan algıyı ifade etmektedir. Hayal gücü, yaratıcılık bu beyinden beslenmektedir. Bu noktada psikolojik açıdan bakıldığında da ruhu besleyen ve evrenle temas içerisinde olduğumuz boyut sağ beyin ile ilgilidir.

Sağ beyin baskınsa bireyler olaylara çok daha bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu bireylerin sanata yatkınlıkları da oldukça fazladır. İdeal olan beynin iki yarım küre arasındaki dengeyi bulabilmesidir. Bunların birbiri ile olan iletişimi ile bireylerin hareketleri söz konusudur.

Sağ Beyin mi, Sol Beyin mi Daha Baskın Olmaktadır?

Araştırmalara göre en çok sol beyin baskın olmaktadır. Çünkü çoğu çalışma onun baskın olduğunu göstermektedir. Sağ elini kullananlarda sol, sol elini kullananlarda ise sağ beyin baskın görünüyor.

Ancak bu hem solların hem de sağların baskın olmayan beyni daha iyi geliştiremeyecekleri anlamına gelmez. Çünkü daha önce söylendiği gibi her ikisi de bağlantılıdır. Aslında, beyni çok gelişmiş insanlar her iki lobu da aynı anda kullanmaktadırlar.